image

Zbiory Muzeów Watykańskich stanowią unikatowe arcydzieła zgromadzone przez papieży w przeciągu kilku stuleci. Początki kolekcji sięgają czasów Sykstusa IV i Juliusza II, których zbiory rzeźb stanowiły podwaliny dzisiejszych eksponatów. Muzea Watykańskie to także prywatne apartamenty papieskie i Kaplica Sykstyńska z freskami Michała Anioła.

MUZEA WATYKAŃSKIE

Skrzydła Pałacu Watykańskiego otaczają Dziedziniec Szyszki, którego budowę rozpoczął Bramante. Najbardziej charakterystycznym elementem placu jest półkolista nisza wewnątrz, której umieszczona jest wielka szyszka z brązu będąca pozostałością starożytnej fontanny.

Stanze to cztery reprezentacyjne pokoje pałacu papieskiego, których wystrój został ostatecznie zlecony Rafaelowi. Dekorowanie Stanz zajęło malarzowi ponad 11 lat i stało się dziełem jego życia

Kaplica Sykstyńska zawdzięcza swe powstanie papieżowi Sykstusowi IV. To bez wątpienia jedno z najbardziej niezwykłych dzieł ludzkiego geniuszu zrodzonych tytaniczną wręcz pracą. Najwcześniejsze dzieła w kaplicy powstały dzięki artystom pochodzącym z Umbrii i Toskanii: Perugino, Botticelli, Pinturicchio należą do najznamienitszych pośród nich. Następnie powstał fresk wieńczący sklepienie kaplicy, a 23 lata później Sąd Ostateczny na ścianie za ołtarzem - dwa genialne dzieła Michała Anioła.

Pinakotekę utworzono pod koniec wieku XVIII i składają się na nią głównie prace malarskie. W 15 salach można zapoznać się m.in ze sztuką bizantyjską, dziełami Giotta, Perugina, Rafaela, Leonarda da Vinci, Tycjana czy Caravaggia.

W drodze do Stanz i Kaplicy Sykstyńskiej można zwiedzić trzy interesujące galerie: Kandelabrów, Arrasów i Map, a same muzea mają również olbrzymie zbiory sztuki etruskiej jak i sztuki pozaeuropejskiej - a będącej darami licznych ośrodków misyjnych rozrzuconych po całym świecie.